Jesteś tutaj: Start / Aktualności / OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 stycznia 2018

logoOGŁOSZENIE o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach  i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

Ogłasza się zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach i utworzenia jednej gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Boćkach.

Połączenie jednostek Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań realizowanych przez poszczególne instytucje kultury. W wyniku połączenia powstanie jedna gminna jednostka organizacyjna działająca w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Boćkach. W zakresie działania nowej jednostki będzie szeroko pojęta działalność w zakresie kultury na terenie gminy oraz działalność biblioteczna. Zamiar połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach w jedną jednostkę jest podyktowany względami zarówno finansowymi jak i praktycznymi. Jednym z argumentów, jaki przemawia za połączeniem jednostek jest centralizacja zarządzania, co znacząco usprawni działanie i współpracę jednostek.

Procedurę zmian wszczęto uchwałą Nr XXIII/119/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach z inną samorządową instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury w Boćkach.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.), organizator zobowiązany jest na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem. 

Wójt Gminy Boćki

Dorota Kędra - Ptaszyńska