OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BOĆKI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 września 2018

OBWIESZCZENIE

WÓJTA  GMINY  BOĆKI

z dnia 10 września 2018 roku

w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika

Na podstawie art 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754), Uchwały Rady Gminy Boćki Nr XXVII/141/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2018r, poz.2032), podaje się do wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego, możliwości głosowania przez pełnomocnika, w wyborach do samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r

 

numer obwodu

granice obwodu

siedziba obwodowej komisji wyborczej

 

1

 

Sołectwa wsi: Andryjanki, Wygonowo, Wandalin, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły

 

Świetlica Wiejska w Andryjankach

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

2

 

Sołectwa wsi: Boćki I, Boćki II, Boćki III, Kolonia Boćki, Jakubowskie, Kolonia Andryjanki,  Skalimowo,

 

Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach

ul. Dubieńska 11

lokal przystosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

 

3

 

Sołectwa wsi: Bystre, Dubno, Dziecinne, Krasna Wieś, Mołoczki, Nurzec, Pasieka, Sasiny, Szeszyły, Śnieżki,

 

 

Wiejski Dom Kultury w Nurcu

 

4

 

Sołectwa wsi: Bodaki, Bodaczki, Olszewo, Wierceń, Hawryłki, Starowieś, Szumki

 

Świetlica Wiejska we wsi Olszewo

lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

5

 

Sołectwa wsi: Sielc, Siekluki, Solniki, Siedlece,Torule, Wojtki, Żołoćki,

 

Świetlica Wiejska we wsi Sielc

 

Lokale wyborcze będą otwarte w dniu głosowania 21 października 2018 r (niedziela) w godzinach 7:00 - 21:00.

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie zobowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a wyborca zgłasza Wójtowi Gminy w terminie do dnia 08 października 2018 r. /termin wydłużony w związku z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego – sobota 6.10.2018/.

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018r. poz. 511 ze zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania skończy 75 lat może w terminie do 12 października 2018 złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Wyborcy niepełnosprawni mogą do dnia 16 października 2018r składać na piśmie, do Urzędu Gminy Boćki wnioski o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodach głosowania dostosowanych  do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Wyborca niepełnosprawny głosujący w lokalu wyborczym będzie mógł skorzystać z nakładki na karty do głosowania sporządzone a alfabecie Braille’a.

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 15, tel. 85 731 96 21, tel. 85 731 96 10 lub w formie elektronicznej, adres e-mail m.kozlowska@gminabocki.pl

 

WÓJT GMINY BOĆKI

 

Dorota Kędra Ptaszyńska