Portal Informacyjny Gminy Boćki

Obwieszczenie Wójta Gminy Boćki

Obwieszczenie Wójta Gminy Boćki z dnia 25 lipca 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu