Portal Informacyjny Gminy Boćki

INFORMACJA

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty mogą być składane elektronicznie za pomocą modułu e-wnioski na portalu: empatia.mpips.gov.pl

Autor: Kierownik GOPS w Boćkach Barbara Tołoczko