Portal Informacyjny Gminy Boćki

Skład komisji

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach została powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Boćki nr 9/2018 z dnia 29 marca 2018 roku.

W skład Komisji wchodzą osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - zgodnie z  art. 41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi . Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które realizują zadania Komisji.

Skład komisji:

Pełnomocnik/przewodniczący:    

Urszula Turkowicz

Zastępca przewodniczącego

Marta Tymińska-Malinowska

Sekretarz

Katarzyna Gabriela Małyszczuk

Członkowie:

Alina Kolejkowicz

Zbigniew Szpakowski

Bożena Kaczorek-Tołwińska