Portal Informacyjny Gminy Boćki

Instytucje pomocowe

Artykuły

  • Instytucje pomocowe

    Wykaz telefonów i placówek pomocowych

    Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Boćkach, ul. Plac Armii Krajowej  3, 17-111 Boćki,  pok. nr 10, tel. 85 731 96 10 wew. 28.

    SP ZOZ Poradnia Terapii Uzależnień  od Alkoholu w Bielsku Podlaskim  oraz Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Bielsku Podlaskim , ul. Jagiellońska 32, tel.  85 833 26 96 - przyjmowane są osoby uzależnione od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Z pomocy poradni mogą również korzystać osoby pozostające w bliskiej relacji z osobą uzależnioną.

    Czytaj Więcej o: Instytucje pomocowe