Portal Informacyjny Gminy Boćki

Zbiorniki bezodpływowe

Artykuły

  • INFORMACJA

    Przekazałeś ścieki firmie niemającej zezwolenia? W razie kontroli to Ty możesz ponieść konsekwencje! Na terenie Twojej nieruchomości znajduje się szambo lub oczyszczalnia ścieków i zleciłeś opróżnienie go i wywóz nieczystości firmie zewnętrznej? Upewnij się, czy posiada ona ważne zezwolenie na transport i odbiór ścieków.

    Czytaj Więcej o: INFORMACJA
  • INFORMACJA

    Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

    Czytaj Więcej o: INFORMACJA