Portal Informacyjny Gminy Boćki

Strona główna

Najnowsze aktualności

18 stycznia 2018

Informacja

logo

Niniejszym informuję, iż zmieniał się adres e-mailowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach na następujący gopsbocki@gminabocki.pl

Kierownik GOPS w Boćkach Barbara Tołoczko
Czytaj więcej o: Informacja
10 stycznia 2018

OGŁOSZENIE

logoOGŁOSZENIE o zamiarze połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach  i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach

Ogłasza się zamiar połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Boćkach i Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach i utworzenia jednej gminnej jednostki organizacyjnej działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą – Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Boćkach.

Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE
9 stycznia 2018

Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez krus

logoChoroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Czytaj więcej o: Zakaźne choroby zawodowe rolników i związane z nimi świadczenia wypłacane przez krus