Portal Informacyjny Gminy Boćki

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie: Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Boćki