Portal Informacyjny Gminy Boćki

Konsultacje społeczne do projektu Programu Rewitalizacji dla gminy Boćki na lata 2017-2023

Wójt Gminy Boćki zaprasza do włączenia się w proces konsultacji społecznych w związku z opracowaniem przez firmę Contract Consulting projektu Programu Rewitalizacji dla Boćki na lata 2017-2023.

W terminie do 27 września 2017 roku, za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego (do pobrania poniżej) można zgłaszać uwagi do przygotowanego projektu dokumentu zatytułowanego Program Rewitalizacji Gminy Boćki na lata 2017 – 2023 (z treścią projektu dokumentu można zapoznać się za pośrednictwem pliku pdf, który został zamieszczony poniżej).

Wypełniony formularz należy złożyć do dnia 27 września br., w Urzędzie Gminy Boćki lub przesłać na adres e-mail: sekretariat@gminabocki.pl

Załączniki:

Wstępny projekt dokumentu 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG