Portal Informacyjny Gminy Boćki

Drodzy Strażacy!

Ochotnicza Straż Pożarna to nie tylko strażnica i sprzęt, to także grupa ochotników (kobiet i mężczyzn), która coraz częściej swym poziomem wyszkolenia, wiedzy i umiejętności ratowniczych dorównuje kolegom z PSP.

Bycie strażakiem ochotnikiem to nie praca, to służba dla drugiego człowieka, z której chętnie wykorzystane przez strażaków ochotników wnioski i doświadczenia, pomogą im doskonalić swoją wiedzę, doświadczenie i osobowość, jeśli tylko sami tego będą chcieć. Służyć w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej oznacza służyć ludziom z ponad milionem innych ochotników z całego kraju, stać na straży bezpieczeństwa oraz działać w myśl strażackiej maksymy: ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek!’’.

 

Drodzy Strażacy to dzięki waszej ciężkiej pracy i trwania na posterunku staracie się wypełniać z godnością nałożony Wam przez Waszych poprzedników obowiązek tworzenia wizerunku strażaka jako człowieka prawego i oddanego swojej ojczyźnie. Wzięliście też sobie do serca wypowiedź Bolesława Chomicza – żarliwego Polaka i kreatora polskiego ochotniczego ruchu strażackiego, który powiedział: „Każdy więc, choć na skromnym swym posterunku obywatelskim niech pamięta, że jest włodarzem ojcowizny swojej, że jeśli pracę poświęca otoczeniu, to lepsze jutro dla przyszłych pokoleń zapewnia”.

„Obywatele – Strażacy! Pielęgnujcie pod Waszymi mundurami nie tylko miłość bliźniego i poświęcenie się, lecz na podłożu Waszych karnych, dobrowolnie organizowanych drużyn, przyświęcajcie ogółowi przykładem dyscypliny społecznej, poszanowaniu ustroju i władz Państwa własnego, a o jego spoistość, rozwój i potęgę ustawicznie nawołujcie!”

Niech te słowa naszego wielkiego patrioty Bolesława Chomicza na zawsze zapadną w Wasze serca i towarzyszyć Wam będą podczas waszej, jakże trudnej służby dla drugiego człowieka.