Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Boćki

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519), Wójt Gminy Boćki zawiadamia, o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej uchwały  Nr XXXIV/206/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

Nowe stawki opłat obowiązywać będą od 1 marca 2023 roku. Stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od jednej osoby wynosi:

  • 26,00 zł - zbieranie odpadów w sposób selektywny,
  • zwolnienie w wysokości 2,00 zł z miesięcznej opłaty od 1 mieszkańca deklarującego kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku (26,00zł - 2,00zł = 24,00 zł –budynki jednorodzinne),
  • podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych
    w sposób selektywny wynosi 52,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Zmiana stawek nie obliguje do składania nowej deklaracji z wyjątkiem gdy:

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklaracje niezgodne ze stanem faktycznym proszeni są o złożenie poprawnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Boćki zobowiązani są do uiszczenia na rzecz gminy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dokonywać ich bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty na wyodrębniony indywidualny rachunek bankowy.

W przypadku nieuiszczenia opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu – stanowi ono podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r, poz. 479  późn. zm.).