Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Historia

Po wybudowaniu nowego budynku Urzędu Gminy w Boćkach, powstało pytanie, co zrobić ze starym? Pytanie to zostało włączone do dyskusji na sesji ówczesnej Rady Gminy. Padały propozycje by zburzyć budowlę i w tym miejscu zrobić parking. Udało się jednak przekonać radnych, by zainwestowali w remont Starego Urzędu.

Tak oto dzięki wspaniałomyślności rządzących w 2008 roku do użytku został oddany budynek zdaniem niejednego piękniejszy niż „Nowa Gmina”. Jak nazwać nowo - wyremontowany budynek, by mieszkańcy wiedzieli, o czym mowa. Nazwę wymyślił ówczesny p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Kordian Michalski. I tak powstało Centrum Kulturalno – Turystyczne „Stara Gmina”, w którym mieści się:

 • Gminna Biblioteka Publiczna,
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Klub Przedszkolaka BOCIEK oddział 3-4latków,
 • Biuro Projektów tzw. „miękkich” realizowanych na terenie Gminy Boćki,
 • Redakcja Gazety BOĆKOWIAK,
 • Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach.

Mając na uwadze rozwój kulturowy Boćkowian, CKT „Stara Gmina” oferuje możliwość oglądania, co jakiś czas nowych wystaw. Przeznaczone na to zostały 2 pokoje wystawowe.

Biuro Projektów znajdujących się w Centrum Kulturalno - Turystycznym „Stara Gmina”, zajmuje się pisaniem i składaniem do konkursów wniosków projektowych (aplikacyjnych). Po pomyślnym przejściu oceny formalnej i merytorycznej, wniosek zostaje skierowany do dofinansowania.

Do tej pory Biuro Projektów realizowało:

 1. Projekt „Profesjonalista w kulturze – edukacja muzyczna na wsi”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, którego wnioskodawcą była Gminny Ośrodek Kultury;
 2. „Klub Przedszkolaka BOCIEK” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, którego wnioskodawcą była Gmina Boćki,
 3. Dziedzictwo Kulturowe w Gminie Boćki – reorientacja zawodowa i nowe miejsca pracy dla osób odchodzących z rolnictwa realizowanego w ramach Priorytetu 2 Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.3 Reorientacja zawodowe osób odchodzących z rolnictwa, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego wnioskodawcą była Gmina Boćki.
 4. Projekt „Profesjonalista w kulturze – edukacja muzyczna na wsi II”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, którego wnioskodawcą było Stowarzyszenie KLEKOCIAKI;
 5. „Klub Przedszkolaka BOCIEK” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, którego wnioskodawcą była Gmmina Boćki,
 6. „Wyrównać szanse” realizowanego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, którego wnioskodawcą była Gmina Boćki.
 7. Lokalny Fundusz Młodych