Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH 2023

28 lipca 2023 roku kończy się VI kadencja Podlaskiej Izby Rolniczej. 24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Wybory do rad powiatowych izby rolniczej przeprowadzane są przez:

  • Komisję wojewódzką w liczbie 11 osób
  • Komisje okręgowe w liczbie 5-7 osób
  • Komisje obwodowe w przypadku podziału okręgów na obwody

W związku z powyższym Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Wojewódzkiej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, które spełniają następujące warunki zgodne z art. 23 ust. 1 ustawy.

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić  dla członków komisji zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji.

Kandydatów do komisji wojewódzkiej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach ul. Wierzbowa 57 w terminie do 12 maja 2023r do godziny 15.00.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI WOJEWÓDZKIEJ wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych 

Ponadto Podlaska Izba Rolnicza przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków komisji okręgowej. Zgłoszenia mogą dokonywać osoby, o których mowa w art.23 ust.1 ustawy .

Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

2) osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku do-chodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,

3) członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

OSOBY zasiadające w komisjach nie mogą startować w wyborach do izb rolniczych.

Osoby wchodzące w skład komisji pełnią swoje funkcje honorowo. Wojewódzkie Izby Rolniczej mogą ustalić zwrot zryczałtowanych kosztów udziału w pracach komisji

Kandydatów do komisji okręgowej prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnienie zgłoszenia i zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) oraz przesłanie go na adres mailowy bialystok@pirol.pl lub osobiście do biura PIR w Porosłach, ul. Wierzbowa 57 w terminie do 7 czerwca 2023r.godz. 15.00.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI OKRĘGOWEJ wraz ze Zgodą na przetwarzanie danych osobowych kandydata na Członka Komisji Okręgowej

28 lipca 2023 roku upływa obecna VI kadencja samorządu rolniczego.  24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Krajowa Rada Izb Rolniczych 22 lutego 2023r. przyjęła uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.