Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Płatności bezgotówkowe

Polna droga zimą

Budynek Urzędu Gminy

Zespół Folklorystyczny Klekociaki

Wschód słońca nad rzeką Nurzec

Podlaskie Spotkania 2016

Utrzymanie czystości i porządku w gminach.

Zmiany dla mieszkańców

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy naszej gminy nie będą musieli zawierać indywidualnych umów z firmą wywożącą odpady. Odpady od mieszkańców odbierać będzie wyłoniony w drodze przetargu przedsiębiorca, prowadzący tego rodzaju działalność. Za odbiór odpadów mieszkańcy będą uiszczać do Urzędu Gminy jedną podstawową stawkę, ustaloną przez Radę Gminy. Do wyboru były 4 możliwości ustalenia naliczania opłaty:

- od ilości zużytej wody,

- od powierzchni lokalu mieszkalnego,

- od liczby mieszkańców

- od gospodarstwa domowego.

Radni Gminy Boćki zadecydowali, iż opłata będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej.

Segregując odpady będziemy mieli wpływ na niezaśmiecanie środowiska. Pomagając środowisku pomagamy sobie, ponieważ szkodliwy wpływ zanieczyszczeń przejawia się przede wszystkim znacznym obniżeniem odporności organizmu na wszelkie choroby. Ma to wpływ także na nasze portfele, ponieważ stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, wynosi 7 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej. Opłata będzie uwzględniała koszty odebrania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu i unieszkodliwiania odpadów. Uiszczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać bez wezwania w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca za dany miesiąc, w którym powstał obowiązek ponoszenia opłaty w kasie Urzędu Gminy Boćki lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Boćki

Chcąc zrozumieć ideę płynącą z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pamiętajmy, że płaci każdy właściciel (współwłaściciel, użytkownik, posiadacz) nieruchomości zamieszkałej do końca każdego miesiąca, stawkę, którą sami wykazał w złożonej deklaracji (w zależności od tego czy segregujemy czy nie), powiększoną o liczbę osób zamieszkujących. Jest to opłata stała, którą zmienić mogą np nieprzestrzeganie zaznaczonej w deklaracji segregacji, dane w deklaracji niezgodne z rzeczywistością, zmiana liczby zamieszkałych osób. Po zaistnieniu zmian na posesji w liczbie osób właściciel ma obowiązek złożenia deklaracji korygującej w terminie do 14 dni. Oczywiście dane będą rzetelnie sprawdzane.

Pamiętajmy o rozwiązaniu indywidualnych umów z firmami na odbiór śmieci do końca czerwca.

smieci ulotka