Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 maja 2018

Obowiązek informacyjny stosowany w związku z przetwarzaniem danych osobowych w oparciu o wymogi prawa
- Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy Boćki, ul. Plac Armii Krajowej 3, 17 111 Boćki Boćki, reprezentowany przez Wójta gminy Boćki. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem (85) 7319610

- W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych osobowych może s ię Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem korespondencji e mail kierowanej na adres: ido@gminabocki.pl

Pliki do pobrania