Zima 2018/2019

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2017

Osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, mieszkające w trudnych warunkach mieszkaniowych,  pozostające w trudnej sytuacji życiowej narażone są w okresie zimowym na bezpośrednie zagrożenie życia z powodu wychłodzenia spowodowanego brakiem opału czy ciepłej odzieży, posiłku, schronienia.

Ośrodek pomocy społecznej świadczy pomoc, wspiera osoby, rodziny finansowo, w formie rzeczowej, w formie usług opiekuńczych, w postaci pracy socjalnej. W realizacji swoich zadań współpracuje m.in. z policją, służbą zdrowia, szkołami.

Jeżeli macie Państwo wiedzę o osobach pozbawionych schronienia, posiłku czy ubrania, narażonych na bezpośrednie zagrożenie życia czy zdrowia i wymagających wsparcia a znajdujących się na terenie gminy Boćki proszę zgłosić taką informację do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach Plac Armii Krajowej 3 17-111 Boćki  tel. 85-731 96-17 i 85-731 96 18 w godz. pracy 8,00 - 16,00  od poniedziałku do piątku.

Nasza wrażliwość oraz troska o wszystkich mieszkańców, szczególnie tych, którzy z różnych przyczyn nie będą w stanie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania trudnego okresu zimowego jest najlepszą gwarancją podjęcia właściwych działań, które przyczynią się do łagodzenia negatywnych skutków niskich temperatur.

 

 

 

 Kierownik GOPS w Boćkach

Barbara Tołoczko

tel. 85 731 96 17, 85 731 96 18

Pliki do pobrania