Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

26 listopada 2019

Ogłoszenie o naborze

Gmina Boćki ogłasza nabór uczestników do projektu pn. „Regionalne Innowacje Społeczne - Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze
28 października 2019

POMOC SPOŁECZNA

Wspiera osoby i rodziny, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, oferując pomoc w formie świadczeń:

1)  pieniężnych: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;

2)  niepieniężnych: praca socjalna, usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i ośrodkach wsparcia, skierowanie do domu pomocy społecznej, pomoc rzeczowa, posiłek, niezbędne ubranie,  schronienie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne, sprawienie pogrzebu, poradnictwo.

Czytaj więcej o: POMOC SPOŁECZNA
23 października 2019

Zima 2019/2020

logoOkres zimowy to czas, kiedy wszyscy powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na sytuację osób bezdomnych, ubogich, samotnych, starszych i niepełnosprawnych. Instytucje odpowiedzialne za wsparcie osób potrzebujących w okresie zimy czynią szczególne starania, aby zabezpieczyć zdrowie i życie najbiedniejszych i najbardziej bezradnych osób.

Czytaj więcej o: Zima 2019/2020
23 sierpnia 2019

Informacja

logoGMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w BOĆKACH informuje, iż rozpoczął wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)

Kryterium dochodowe uprawniające do pomocy:

- 1.402,00zł - w przypadku osoby samotnie gospodarującej

- 1.056,00zł - na osobę w rodzinie

Czytaj więcej o: Informacja
12 sierpnia 2019

Nabór na stanowisko Młodszego asystenta

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boćkach ogłasza nabór pracownika na stanowisko Młodszego asystenta rodziny/Asystenta rodziny (na zastępstwo)

Czytaj więcej o: Nabór na stanowisko Młodszego asystenta