Ogłoszenie Muzeum w Bielsku Podlaskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 maja 2017

W 2017 r. Muzeum w Bielsku Podlaskim kontynuuje prace badawcze skupiające się na ręczniku ludowym Ziemi Bielskiej. Działania prowadzone w ramach projektu „Spotkajmy się na ławeczce. Badania terenowe ręcznika ludowego ziemi bielskiej”. W dniach od 14 do 22 lipca pracownicy Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz studenci z Polski i Białorusi odwiedzą wsie w wymienionych gminach, gdzie będą poszukiwać ręczników ludowych w celu ich opisania i sfotografowania. Wszystkie osoby będą posiadały identyfikatory z imieniem, nazwiskiem i nazwą instytucji prowadzącej badania - Muzeum w Bielsku Podlaskim.

W związku z powyższym Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku zwraca się do mieszkańców gminy Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki o udostępnienie ręczników ludowych w celu ich sfotografowania i umieszczenia w przygotowywanej w ramach w/w projektu publikacji. Ręczniki zostaną sfotografowane i opisane na miejscu. Ponadto prosimy o przygotowanie takich informacji, jak imię i nazwisko autorki (ew. autora) oraz przybliżonej daty wykonania ręczników. W ramach projektu powstanie „Katalog ręczników ludowych gmin: Boćki, Brańsk, Rudka i Wyszki”.

Mamy nadzieję, że również dzięki Państwu nasze badania przyczynią się do przywrócenia pamięci tej pięknej, ale coraz rzadziej pielęgnowanej tradycji. Chcemy pokazać, jak ogromne dziedzictwo tkwi w ręczniku ludowym oraz jak wiele znaczeń i wzorów się w nim kryje. Liczymy, że katalog będzie kompletnym zbiorem ręczników, które zachowały się we wsiach, podobnie jak to było w przypadku „Katalogu ręczników ludowych gminy Bielsk Podlaski” wydanym przez Muzeum w Bielsku Podlaskim w 2015 roku.

 

Z poważaniem
 
Alina Dębowska
 
Kierownik Muzeum w Bielsku Podlaskim
 
tel. 516 14 19 60